HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA ŠAĽA

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti

hradených pacientom

Platný od 1.5.2015

 

 

Vyšetrenie INR prístrojom CoaguChek (kontrola antikoagulačnej liečby, okamžitý výsledok) - 5,00 €

Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť (odber krvi, laboratórne vyšetrenie, kartička) - 13,50 €

Laminovaná kartička s dokladom o vyšetrení krvnej skupiny (výpis z dokumentácie) - 0,66 €

Vybavenie v ambulancii mimo ordinačných hodín lekára – pracovný deň - 6,60 €

Telefonická konzultácia výsledkov (bez čakania v ambulancii) - 3,50 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie (súhrnný, stručný) - 5,00 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie (podrobný so závermi a hodnotením) - 19,90 €

Lekárske vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez odporúčania lekára, samoplátci) - 19,90 €

Odber krvi na vlastnú žiadosť (za každú skúmavku, samoplátci) - 2,98 €

Aplikácia lieku na vlastnú žiadosť (injekcia i.m., s.c.)- 1,50 €

Laboratórne alebo iné vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez odporúčania lekára) - podľa cenníka poskytovateľa

 

Podrobná špecifikácia jednotlivých úkonov

 

Vyšetrenie INR prístrojom CoaguChek (cena vyšetrenia 5,00 €)

 

Pacienti ktorí pravidelne chodia na kontroly antikoagulačnej liečby Warfarínom musia pri každej kontrole stráviť veľa času čakaním na výsledok laboratórneho vyšetrenia. Vyšetrenie prístrojom CoguChek XS prevedie sestra na hematologickej ambulnacii z kapilárnej krvi po vpichu do prsta. Výsledok je k dispozícii ihneď.

Pri hodnote, ktorá je v terapeutickom pásme pacienta nieje potrebné čakať na konzultáciu lekára a pacient je ihned vybavený

 

 

Vyšetrenie krvnej skupiny (cena vyšetrenia 13,50 €)

 

Vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacienta zahŕňa odber krvi na vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie krvnoskupinových vlastností ABO a Rh(D), fenotyp Rh a K, vyšetrenie nepravidelných tepelných protilátok proti erytrocytom, chladových protilátok proti erytrocytom a priamy Coombsov test. K výsledku z hematologického laboratória je priložená laminovaná kartička formátu 6x9 cm, určená k vloženiu do osobných dokladov, s laboratóriom potvrdeným výsledkom vyšetrenia krvnej skupiny.

 

 

Kartička s krvnou skupinou (cena kartičky 0,66€)

 

Ak existuje dôveryhodný doklad o výsledku vyšetrenia krvnej skupiny v minulosti (výsledok z iného laboratória, iný doklad riadne potvrdený laboratóriom, legitimácia darcu krvi), môže byť samostatne vystavená laminovaná kartička formátu 6x9 cm s potvrdeným výsledkom vyšetrenia krvnej skupiny, určená k vloženiu do osobných dokladov.

 

 

Lekárske vyšetrenie na vlastnú žiadosť (cena vyšetrenia 19,90 €)

 

Lekárske vyšetrenie zahrňa podrobný anamnestický rozbor, podrobné fyzikálne vyšetrenie, analýzu výsledkov laboratórnych vyšetrení, diagnostický a terapeutický plán. Vyšetrenie hradí pacient samoplátca alebo pri vyšetrení na vlastnú žiadosť bez odporúčania iného lekára

 

 

Odber krvi  na laboratórne vyšetrenie na vlastnú žiadosť:

 

Odber krvi na laboratórne vyšetrenia podľa požiadavky pacienta po konzultácii s lekárom, za každú odobratú skúmavku. Laboratórne vyšetrena sú hradené osobitne podľa cenníka laboratória.

 

Cena za odber do jednej skúmavky  2,98 €

 

 

Vybavenie v ambulancii mimo ordinačných hodín lekára (cena služby - pracovný deň - 6,60€)

 

Pacient môže za stanovený poplatok dohodnúť termín vyšetrenia (hodinu a deň), kedy bude prednostne vybavený lekárom mimo jeho ordinačných hodín. Termín vyšetrenia dohodne s lekárom na ambulancii.

 

 

Telefonická konzultácia výsledkov (cena služby 3,50€)

 

Pacient môže za stanovený poplatok dohodnúť telefonické skonzultovanie výsledkov kontrolných a sledovaných parametrov s lekárom, bez čakania na lekárske vyšetrenie na ambulancii. Úhradu a termín konzultácie dohodne so zdravotnou sestrou na ambulancii po odbere krvi

 

 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie sa vydáva pre lekárske i nelekárske účely:

 

Stručný výpis 5,00€

Obsahuje informácie charakterizujúce ochorenie pacienta, potrebnú liečbu a prognózu ochorenia. Vydáva sa na žiadosť pacienta pre zamestnanecké, sociálne, poisťovacie a iné účely.

 

Podrobný výpis 19,90€

Obsahuje podrobné anamnestické údaje, údaje o priebehu ochorenia, o absolvovanej liečbe a komplikáciách, popis súčasného stavu choroby, hodnoty aktuálnych laboratórnych vyšetrení, aktuálnu liečbu a epikritické a prognostické zhodnotenie choroby. Výpis sa vydáva na žiadosť pacienta najmä pre lekárske účely.

 

 

Hematologická ambulancia Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

www.hematologiasala.sk