HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA ŠAĽA

HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA ŠAĽA

Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

 

Neštátne zdravotnícke zariadenie

 

LEKÁR

 

MUDr. Petr Ornst

LEKÁR

 

MUDr. Petr Ornst

LEKÁR

 

MUDr. Petr Ornst

LEKÁR

 

MUDr. Petr Ornst

SESTRA

 

Viera Pappová

Hematologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s chorobami krvi a krvotvorby, s nádorovými ochoreniami kostnej drene a lymfatických uzlín, pacientom s krvácavými ochoreniami, tromboembolickými komplikáciami a trombofíliami. Monitoruje pacientov s antikoagulačnou liečbou ako z hematologickej indikácie, tak aj z indikácie iných odborov (internista, kardiológ, angiológ, neurológ).

 

Zdravotnú starostlivosť vrátane dispenzarizácie poskytuje deťom aj dospelým. Pacienti s krvnými ochoreniami sú dispenzarizovaní a pravidelne sledovaní v ambulancii.

 

Na hematologickú ambulanciu sú pacienti odosielaní praktickým alebo odborným lekárom

Dôležité informácie

 

Dovolenka na ambulancii

30.8.2019

6.-9.9.2019

26.-29.10.2019

7.-9.12.2019

27.-31.12.2019

Hematológia a transfúziológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa chorobami krvi, jej jednotlivých zložiek a krvotvorných orgánov.

 

Krv je tekutý orgán, ktorý koluje v našich cievach. Jeho úlohou je prenos kyslíka a živín k bunkám celého tela, odstraňovanie odpadových produktov metabolizmu buniek, likvidácia škodlivín a zabezpečenie obranyschopnosti organizmu. Hlavnou zložkou krvi sú približne z 50 % bunkové elementy – červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.

 

Červené krvinky slúžia na prenos kyslíka do tkanív, biele krvinky zabezpečujú obranu organizmu pred cudzorodými mikroorganizmami. Dôležitou funkciou krvi je aj jej zrážanlivosť, ktorú zaisťujú krvné doštičky. Zrážanie krvi zabezpečuje udržanie krvi v uzavretom krvnom obehu. Kostná dreň je orgán uložený v kostiach. Obsahuje zárodočné bunky, ktoré svojím rozmnožovaním zabezpečujú obnovu buniek kolujúcich v periférnej krvi. Lymfatické uzliny sú roztrúsené po celom tele, slúžia ako sklad pamäťových buniek reagujúcich na špecifickú noxu. Slezina slúži na odstraňovanie poškodených a starých krvných elementov z krvného obehu, na čom sa sčasti podieľa aj pečeň.

Hematologická ambulancia Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

www.hematologiasala.sk